Úvodní strana >> Proč digitalizujeme >> Grafika, ilustrace


Digitalizace sbírkových předmětů
Grafika, ilustrace
Úvodní strana
Proč digitalizujeme - ŠtočkyTypy grafik a ilustrací:

Grafika: je originální grafické dílo tištěné některou z grafických technik, vyznačuje se předem určeným nákladem - tisky mají relativně stejnou technickou hodnotu a jsou pokládány za originály.
Ilustrace: je výtvarný doprovod k textu.

(Malý slovník výtvarného umění)

Typy grafik a ilustrací z hlediska:

Techniky:
Ve fondech Oddělení knižní kultury KNM se nacházejí grafické listy a ilustrace vytvořené v technikách:
- dřevoryt, dřevořez
- linoryt, linořez
- plastoryt, rytina do fólie
- mědirytiny, ocelorytiny
Zdeněk Mézl - lept - čárový, akvatinta
- mezzotinta
- suchá jehla
- zinkografie + autotypie
- litografie
- serigrafie / sítotisk
- kresba - tužkou, tuší, uhlem, pastelem
- akvarel, kvaš
- tempera

Barevnosti:
- černobílé tisky, odstíny šedi
- barevné a kolorované tisky
- černobílé kresby a malby
- plošné barevné malby

Pokryté plochy:
- plošné
- liniové
- kombinace


Rozdílná barevnost a techniky ve kterých jsou grafiky a ilustrace vytvořeny vyžadují individuální přístup - jinak se skenuje plošný barevný list, jinak jemné tahy tužkou či černobílá grafika. Jelikož se jedná o plošné objekty, jediným problémem při jejich skenování je rozměr větší než A3.
Při volbě způsobu skenování se řídíme zejména barevností - volba skenování v černobílém režimu, šedoškále nebo 256 miliónech barev. Dalším kritériem je užitá technika na obrazu - velké barevné plochy nebo naopak jemná kresba či stínování a přechody mezi barvami vyžadují různou úroveň rozlišení.Skenování a úpravy obrazu:


1) Rozlišení:
Při volbě velikosti rozlišení rozhoduje technika, kterou je obraz vytvořen, tedy to, kolik je na obrazu linií a ploch. Jemné liniové grafiky vyžadují vyšší rozlišení, jemné kresby v některých případech i vyšší než 1200 dpi. Stejně důležité je rozlišení při snímání jemných přechodů a stínů u mezzotint, akvarelů nebo pastelu.
2) Barva:
Volba zda snímat barevně či černobíle může výrazně ovlivnit velikost obrazu. Všechny barevné obrazy snímáme ve 24 bit hloubce tj. 256 miliónů barev. Nejobtížnější je rozhodnutí u černobílých obrazů a grafik - otázka zda snímat černobíle, v odstínech šedi nebo barevně závisí také na tom, zda jsou v obraze jemné či ostré přechody mezi oběma barvami nebo zda chceme zachytit i barvu a strukturu materiálu, na kterém je obraz vytištěn - namalován.
3) Inverze obrazu:
Neprovádí se.
4) Jas a kontrast:
Ochranná fólie umístěná na skeneru způsobuje v některých případech lehké zašednutí obrazu a proto je citlivá úprava jasu a kontrastu obrazu důležitá. Digitální kopie by se měla co nejvíce podobat fyzickému originálu.
5) Další úpravy:
- srovnání obrazu
- ořez

grafika

Čistý sken.
24bit barva, 600 dpi, TIFF formát.

grafika2

Po úpravě, k vložení do databáze.
Kvalita snížena na 200 dpi, zmenšení rozměrů, JPEG formát

grafika3

Po úpravě, k archivaci.
Zachována archivační a tisková kvalita 600 dpi, TIFF formát.
grafika4

Čistý sken.
16bit šedoškála, 1200 dpi, TIFF formát.

grafika5

Čistý sken.
24bit barva, 1200 dpi, TIFF formát

grafika6

Po úpravě, k vložení do databáze.
Kvalita snížena na 200 dpi, zmenšení rozměrů, JPEG formát

grafika7

Po úpravě, k archivaci.
Zachována archivační a tisková kvalita 1200 dpi, TIFF a PNG formát.Problémy
1. zašednutí - ochranná fólie někdy způsobuje zašednutí a ztrátu jasu nebo kontrastu.
2. velikost obrazu - některé ilustrace a tisky přesahují velikost A3. Ty je pak nutno skenovat na několikrát a v grafickém programu provést umělé spojení jednotlivých částí. Výhodnější je však tyto materiály digitalizovat fotografováním.


Výhody
1. úprava kontrastu umožní identifikaci často nezřetelného signování a vročení.
2. sledování jemných detailů pouhým okem špatně rozlišitelných.
3. zjednodušení badatelské a vědecké práce s většími formáty - přiblížení, úprava velikosti obrazu.Přehled technik a jejich skenování:Technika DPI Barva Poznámka
dřevo / lino / plast
černobílé
600 šedoškála jemné linie dřevorytu a rytiny do plastu
černobílé přechody ostré i jemné
dřevo / lino / plast
barevné
600 256 mil. barev jemné linie,
ostré i jmené barevné a černobílé přechody
mědirytina, ocelorytina 1200 šedoškála jemné linie, čenobílé přechody
a stínování
hlubotisk
lept čárový a suchá jehla
1200 šedoškála jemné linie, přechody, sametovost.
Při barevném tisku - 256 mil. barev
hlubotisk
lept plošný - akvatinta
600 šedoškála přechody barev, struktura a zrnitost
volba barevného snímání dle předlohy
hlubotisk
mezzotinta
1200 šedoškála jemné přechody a stínování,
volba barevného snímání dle předlohy
Litografie, serigrafie, sítotisk
barva i černobílá
600 šed. / 256 mil b. ostré i jemné přechody barev, velké plochy, zrnitost
zinkografie, autotypie 600 - 1200 šed. / 256 mil. barev linie - plochy, bodový rastr
kresba tužkou 1200 a více šedoškála velmi jemné linie, úprava kontrastu
kresba pastel / uhel / tuš 600 šed. / 256 mil. b. jemné přechody a linie
akvarel, tempera, kvaš 600 256 mil. barev bohatá barevnost, přechody, rozmýváníÚvodní strana
Proč digitalizujeme - Štočky

Valid HTML 4.01 Transitional