Úvodní strana >> Proč digitalizujeme >>Štočky


Digitalizace sbírkových předmětů
Štočky
Úvodní strana
Proč digitalizujeme - Grafika, ilustrace


Typy štočků:


Štoček je trojrozměrná tisková forma vytvořená za účelem reprodukce obrazového originálu.
Štočky ve fondech Oddělení knižní kultury KNM můžeme dělit:

skener

Z hlediska použitých materiálů:
- dřevo
- linoleum a plasty
- kov
- kámen

Z hlediska grafických technik:
- dřevoryty, dřevořezy
- linoryty, linořezy
- plastoryty, rytiny do fólie
- mědirytiny, ocelorytiny
- lepty - čárové, akvatinty
- mezzotinty
- suché jehly
- zinkografie, autotypie
- litografie

Z hlediska pokryté plochy:
- plošné
- liniové
- kombinace


Rozdílné materiály, ze kterých jsou tiskové matrice vyrobeny a také rozdílné grafické zpracování tématu vyžaduje individuální přístup ke každému typu štočku. Jiné je skenování dřeva, linolea, tenkých čar perokreseb - zinkografií a leptů, jemných přechodů na suché jehle nebo naopak plošné akvatinty a autotypie. Problémem také zůstává výška tiskové matrice a celková váha štočku. Při volbě způsobu skenování se řídíme možností umístit štoček do skeneru a dále zejména grafickou technikou - tedy tím, zda jsou na štočku tenké linie, plochy či přechody, které se při snímání nesmí ztratit. V případě, že vlastníme tiskové matrice pro vícebarevný tisk - to znamená, že jednotlivé barvy pro tisk jsou rozloženy na jednotlivé štočky - nám skenování a následné spojení obrazů umožní vidět celý obraz dohromady tak, jak vypadal v konečné fázi tisku. Litografické štočky (kameny) z důvodu jejich objemu zatím neskenujeme.


KOVOVÉ ŠTOČKY


1) Rozlišení:
Při volbě rozlišení rozhoduje grafická technika - kolik je na obrazu % linií a ploch. Liniové štočky vyžadují vyšší rozlišení, aby byly zachyceny všechny drobné nuance. Stejně tak je nutné zvážit vyšší rozlišení při snímání jemných přechodů u mezzotint a struktury měkkého krytu. Snímáme v rozmezí 600 - 1200 dpi.
1) Barva:
Volba barevnosti výrazně ovlivňuje velikost sejmutého obrazu i jeho kvalitu. Pro štočky ze zinku, které mají našedlou barvu, volíme snímání v 16bit šedoškále, pro mědirytiny 24bit barvu.
3) Inverze obrazu:
U kovových štočků provádíme inverzi obrazu pro snadnější identifikaci námětu. Drobné zahloubené linie nebo plošné do bodových rastrů rozložené obrazy je obtížné pouhým okem rozeznat. Uchováváme obě verze obrazu, jak negativ, tak pozitiv. Například u autotypických reprodukcí získáme inverzí obrazu v podstatě "fotografii".
4) Další úpravy obrazu:
- srovnání obrazu
- ořez
- úprava kontrastu
- úprava jasu


štoček1

Mědirytina,negativ

štoček2

Mědirytina, pozitiv

štoček3

Autotypie - zinek, pozitiv

štoček4

Autotypie - zinek, pozitiv

Problémy:
1. váha štočků - při umisťování štočků do skeneru je třeba zvážit nosnost snímací plochy.
2. výška štočků - některé zinkové a měděné štočky jsou adjustovány na dřevěné podložce, což může znesnadnit i znemožnit skenování, neboť se příklopné víko skeneru nedovře dostatečně.


Výhody:
- inverze obrazu zjednoduší identifikaci námětu.
- sledování jemných detailů pouhým okem špatně rozlišitelných.
- umožní získat představu o tom, jak vypadá tiskový výstup z matrice.Přehled technik v kovu a jejich skenováníGrafická technika DPI Barva Inverze obrazu Poznámka
Lept čárový 600 - 1200 šedoškála ano linie
Lept plošný 600 šedoškála ano zrnité plochy
Suchá jehla 600 - 1200 šedoškála ano jemné přechody zachycené barvy,
sametovost
Mezzotinta 600 - 1200 šedoškála ano jemné přechody,
stínování
Rytina do mědi 600 - 1200 24bit barva ano jemné čáry
Rytina do oceli 600 - 1200 šedoškála ano jemné až vlasové čáry
Zinkografie 600 - 1200 šedoškála ano linie / plochy
Autotypie 600 šedoškála ano autotypická mřížka,
bodový rastr
DŘEVĚNÉ A PLASTOVÉ ŠTOČKY1) Rozlišení:
Při volbě rozlišení rozhoduje, stejně jako u kovových štočků, % linií a ploch v obrazu. Jemné linie, popřípadě negativní dřevoryty a linoryty vyžadují vysoké rozlišení, stejně tak jemné rytiny do plastových folií. Vysoké rozlišení je také třeba pro sejmutí struktury dřeva, linolea a jiných plastů.
2. Barva
Dřevo, linoleum i plastové fólie snímáme v 24bit barvě tak, aby plně vynikla plastičnost štočků.
3. Inverze obrazu
Dřevěné i linorytové štočky jsou většinou samy o sobě dostatečně plastické, u velmi jemných nebo negativních dřevorytů, u nichž tisková plocha vystupuje nad odrytou hmotu jen nepatrně, však inverze obrazu pomůže identifikovat detaily i celý námět, který by jinak v splýval s podkladem.
4. Další úpravy obrazu:
- srovnání obrazu
- ořez
- úprava kontrastu
- úprava jasu


štoček5

Dřevoryt, negativ

štoček6

Dřevoryt, pozitiv

štoček7

Dřevoryt, pozitiv

štoček8

Dřevoryt, pozitivskener

Problémy:
1. váha štočků - při umisťování štočků do skeneru je třeba zvážit nosnost snímací plochy.
2. výška štočků - může znesnadnit i znemožnit skenování, neboť se příklopné víko skeneru nedovře dostatečně.Výhody:
- inverze obrazu zjednoduší identifikaci námětu.
- sledování jemných detailů pouhým okem špatně rozlišitelných.
- umožní získat představu o tom, jak vypadá tiskový výstup z matrice a to zejména při skládání barevného dřevorytu nebo linorytu, kdy je pro každou jednotlivou barvu matrice jináPřehled technik ve dřevě, linoleu a plastu a jejich skenováníGrafická technika DPI Barva Inverze obrazu Poznámka
Dřevořez 600 24bit barva ano linie i plochy,
struktura dřeva
Dřevoryt 600 - 1200 24bit barva ano linie a jemné vrypy,
skládání matric,
plastičnost a struktura materiálu
Linořez 600 24bit barva ano linie i plochy,
plastičnost a struktura materiálu
Linoryt 600 24bit barva ano linie, skládání matric,
plastičnost a struktura materiálu
Rytina do plastu a fólie 600 - 1200 24bit barva ano jemné čáry a vrypy, plastičnost
Úvodní strana
Proč digitalizujeme - Grafika, ilustrace

Valid HTML 4.01 Transitional