Úvodní strana >> Proč digitalizujeme >>Digitalizace RKZ


Knihovna Národního muzea
Digitalizace Rukopisu královédvorského a zelenohorského
Úvodní strana - Proč digitalizujeme


V Národním muzeu se 31. ledna 2006 konala malá slavnost, při níž byla za účasti vedení Knihovny Národního muzea, Matice české, Spolku Svatobor a dalších hostů představena digitální podoba Rukopisu královédvorského a zelenohorského.
K digitalizaci, této nové formě uchování a zpřístupnění významných rukopisných památek v rámci projektu Manuscriptorium, došlo z podnětu Matice české a Spolku Svatobor. Vzhledem k tomu, že Rukopisy jsou těsně spojeny s Národním muzeem a osobou zakladatele obou spolků Františka Palackého, rozhodla se Matice česká a Svatobor digitalizaci Rukopisů uhradit ze svých fondů. Matice česká při tom našla pochopení u Společnosti Národního muzea, jejíž je sekcí. Digitalizaci provedla společnost Albertina Icome Praha, pracoviště Beroun, která má již v tomto směru bohaté zkušenosti s rukopisy Knihovny Národního muzea a dalších velkých knihoven.

Digitalizovaná podoba RKZ je zájemcům bezplatně přístupná na internetové adrese www.memoria.cz
Pro zajímavost uvádíme, že k prvnímu fotografování Rukopisů došlo v roce 1861, kdy zemřel první muzejní bibliotekář Václav Hanka. Prováděl ho na muzejním nádvoří průkopník české fotografie Jan Rokos s chotí za účasti předních osobností muzea.

PhDr. Eva Ryšavá. Zpravodaj Matice České, sekce Společnosti Národního muzea, č. 10. Praha 2006.

Valid HTML 4.01 Transitional